Logo nationaalgolfmagazine.nl
Door de algehele sluiting liepen golfbanen. miljoenen euro's aan omzet mis.
Door de algehele sluiting liepen golfbanen. miljoenen euro's aan omzet mis. (Foto: )

Omzetderving ondernemende sporten nog groter dan gedacht: Coronacrisis laat diepe sporen na

Dat de coronacrisis er flink in heeft gehakt in veel takken van sport zal voor niemand een verrassing zijn. Maanden van sluiting hebben enorme impact gehad op de financiële situatie van veel sporten die zijn gebaseerd op ondernemen. De omzetderving blijkt nog zelfs veel groter dan gedacht, becijferde de Monitor Sport en Corona van het Mulier Instituut.

De sportinfrastructuur is zelfs in gevaar, zo concludeert de Monitor Sport en Corona in een lijvig rapport. De verwachte omzetderving zal waarschijnlijk zo’n 800 miljoen euro bedragen bij de ondernemende sportaanbieders, zoals golfcourses, fitness, squash, zeilsport, zwemmen, dansen en yoga.

Sportondernemers – dat wil zeggen de sporten waarbij de basis berust op ondernemers in plaats van bijvoorbeeld verenigingen – worden hard geraakt, zo blijkt uit het rapport. Ook nu tal van sporten weer zijn toegestaan is het omzetverlies nog steeds groot door beperkende maatregelen.

Ook op de golfbanen is dat uiteraard van toepassing. Nog steeds zijn er immers beperkingen ten aanzien van de grootte van groepen die worden toegelaten en de manier waarop een activiteit kan worden ingevuld. Soberheid is daarbij ook in de clubhuizen nog steeds troef, en de horeca op de banen voelt dat goed.

Besparingen

De inkomstenderving zal deels kunnen worden opgevangen met kostenbesparingen en steunmaatregelen, wordt gesteld in het rapport, maar er zal uiteindelijk in 2020 voor enige honderden miljoenen verlies worden geleden. De omzetdaling die dit veroorzaakt wordt tot 1 augustus op 800 miljoen euro geschat. Faillissementen en ontslagen zijn waarschijnlijk, waarmee een belangrijk deel van de sportinfrastructuur in Nederland in gevaar komt.

,,Juist het belang van het instant houden van de sportinfrastructuur is belangrijker dan ooit’’, stelt Lodewijk Klootwijk, woordvoerder van het Platform Ondernemende Sportaanbieders en tevens directeur van de Nederlandse Vereniging van Golfbaaneigenaren (NVG). ,,In feite is het de firewall voor de vitaliteit van de Nederlanders. Als ondernemende sportaanbieders pleiten wij voor een specifieke ondersteuning van de sportbranche in de hele breedte zodat deze zoveel mogelijk in stand blijft.’’

In het deel van het rapport dat zich specifiek op de golfsport richt, zijn de conclusies ook duidelijk. ,,De omzetderving voor de golfbranche bij sluiting tot en met april 2020 werd door brancheorganisatie NVG geschat op 26,2 miljoen euro. De heropening vond plaats op 11 mei, dus de omzetderving zal vanaf die datum minder zijn, maar er nog wel zijn omdat bijvoorbeeld nog steeds afstandsmaatregelen gelden alsmede een verbod op evenementen en grote bijeenkomsten’’, zo wordt in het rapport gesteld.

Horeca

,,Uit de peiling van de NVG onder golfbanen blijkt dat het grootste deel van de inkomstenderving ontstaat door gemiste omzet in de horeca en derving van lidmaatschappen. Een andere belangrijke post zijn losse greenfees, waaronder ook greenfees voor groepen. Deze inkomstenderving is direct gerelateerd aan de activiteiten die sinds 15 maart geen doorgang konden vinden. Daarnaast missen de golfbanen inkomsten uit verhuur voor bijvoorbeeld vergaderingen en inkomsten van golfprofessionals. Onbekend is nog welk deel van de inkomstenderving blijft bestaan door de maatregelen die in acht genomen moeten worden, maar aannemelijk is wel dat deze inkomsten vanaf mei nog niet op het oude niveau zitten. Dit geldt zeker ook voor de inkomsten uit de horeca. Vanwege de geldende voorwaarden voor openstelling, zal sprake blijven van gedeeltelijke inkomstenderving. De schade veroorzaakt door de coronamaatregelen en de daaruit volgende omzetderving kan worden beperkt door te bezuinigen op uitgaven, vooral op variabele lasten zoals schoonmaken, inkoopkosten kantine en energieverbruik. Inzicht in de bezuinigingsmogelijkheden ontbreekt, zodat de precieze schade niet valt vast te stellen.’’

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van ondernemende sportaanbieders die jaarlijks ruim acht miljoen Nederlandse sporters in staat stellen hun sport te beleven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ruim 100.000 medewerkers bij circa 12.000 ondernemende sportaanbieders met een totaalomzet van meer dan vier miljard euro per jaar.

Meer berichten