Logo nationaalgolfmagazine.nl

Martijn & Jan Kees

Hi JK,

'Het is een rare tijd.' Het kan wel eens de meest uitgesproken zin van de afgelopen maanden zijn, maar het is natuurlijk ook helemaal waar. Zoals ik in Golfers Magazine al schreef: alles wat gewoon was, is dat ineens niet meer. We werken inmiddels een kleine twee maanden vanuit huis, we blijven op gepaste afstand van elkaar, scholen en horeca sloten de deuren, en tot overmaat van ramp voor ons golfers, gingen ook de golfbanen dicht.

Alleen al zeggen dat je dat opvallend vond leverde hoon op, maar strikt naar de feiten gekeken hadden de 'waarom?'-zeggers wel een punt. Behalve op de tee en de green is de afstand tussen golfers zelden minder dan de gewenste anderhalve meter. Maar goed, ook voor de sluiting viel wel veel te zeggen.

Gelukkig echter lijkt de golflockdown zijn langste tijd te hebben gehad, zo die er niet al weer opzit als dit magazine verschijnt. Dat is goed nieuws voor ons golfers, maar misschien nog wel meer voor de golfondernemers, want een paar maanden sluiting in een prachtig voorjaar als dit, kom je niet zomaar te boven. Durf jij je te wagen aan een uitspraak over wat de gevolgen van deze periode op de lange(re) termijn voor de golfsport zijn?

Blijf gezond!

Martijn

Hey Martijn,

In 2008 en 2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis, heb ik voor Golfers Magazine en de website een paar interviews met golfondernemers gemaakt. Denk aan baaneigenaren, pro’s, shopkeepers.

Het was de tijd dat onder andere de bedrijfslidmaatschappen en masse werden opgezegd.

De toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Baanexploitanten, de onvolprezen Jacqueline Lambrechtse, zei toen tegen mij: ‘We gaan nu zien wie er kan ondernemen.’

Die uitspraak staat anno 2020 nog steeds. Want hoewel dit in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, spelen de financiën ook een hoofdrol. En dat maakt het zo complex.

De clubs en de banen die de laatste jaren een prudent beleid hebben gevoerd, hebben mogelijk wat vet op de botten. Maar ik vrees dat het er niet al te veel zijn. Zelfs als we straks weer voorzichtig de baan in mogen, dan is dat niet genoeg voor een goede exploitatie. Ik vrees echt dat 2020 als verloren moet worden beschouwd. Redt de sector het? Niet iedereen denk ik.

Tot in betere tijden,

Jan Kees

Meer berichten