Logo nationaalgolfmagazine.nl
Krawinkel 1
Krawinkel 1 (Foto: )

Tips & Tricks met Bas Kräwinkel: Omgaan met schuine liggingen

Tips & Tricks

Enthousiast zijn we bij de herstart van het golfseizoen allemaal. Maar misschien ook een beetje roestig. Om dat te verhelpen geven vier professionals van Golfpark Wilnis en De Kroonprins Vianen nuttige tips & tricks. In deze tweede aflevering behandelt Bas Kräwinkel de schuine liggingen.

Ons mooie polderlandschap staat er toch wel om bekend dat het erg vlak is. Dit heeft de golfbaanontwerpers niet ontmoedigd om toch mooie hoogteverschillen in onze banen aan te brengen. Soms tot ergernis van de gemiddelde golfer, want ondanks dat het er mooi uitziet is het spelen vanuit een helling toch niet erg gemakkelijk. Of maken we het onszelf erg lastig?

Eén van de eerste dingen die ik leerde van de schuine liggingen was dat de bal naar het laagste gedeelte ging. Dus ligt de bal lager dan je voeten, dan zal de bal naar rechts gaan (bij een rechtshandige speler) en ligt de bal hoger dan de voeten, dan zal de naar links gaan (bij een rechtshandige speler). Zelf merkte ik dat de bal veel vaker rechtdoor ging vanuit een schuine helling of zo weinig afboog dat ik er niet veel voor hoefde aan te passen qua richting. Als jonge spelers snapte ik niet goed waardoor dit gebeurde, maar hoe meer ik leerde over hoe spelers de schuine liggingen oplosten, des te meer ik het ging begrijpen.

Veel spelers zullen namelijk als de bal lager dan de voeten ligt meer door de knieën gaan staan om de club op de grond neer te zetten. Hierdoor veranderen alleen nog veel meer dingen in onze houding.

Doordat we meer door de knieën gaan staan verandert de hoek die tussen onze bovenbenen en rug zit. Deze hoek wordt zo klein dat het steeds moeilijker wordt de heupen te laten draaien. Hierdoor gaan we meer vanuit onze armen slaan en daardoor komt er meer spanning op onze armen en handen te staan. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat onze armen korter worden door de hoeveelheid spanning en de polsen blokkeren. Dit belemmert het clubblad om terug te draaien en deze staat dan ook vaak open op impact. Dit open clubblad stuurt de bal vooral naar rechts / slice (de lange kant). Maar als we naar de club gaan kijken dan staat deze ook niet goed op de grond.

Zie afbeelding 1

Doordat de hiel van de club te veel op de grond staat (zie afbeelding) is het bijna onmogelijk de bal in het midden van het clubblad te raken.

Wat is dan eigenlijk de reden dat we de aanpassing niet bij de club beginnen? Want die raakt immers de bal en die hebben we ook recht staan als we op een vlakke ondergrond staan.

Dit is ook wat ik vroeger als jonge speler geleerd heb en in elke situatie toepaste.

Door de club recht neer te zetten gaat de club recht impact maken met de grond en de bal. Doordat de zool recht op de grond staat gaat die ook een stuk minder verdraaien. Dit gaat ervoor zorgen dat de bal dus minder last krijgt van de afwijking die de club gaat maken in de schuine ligging. Dit komt omdat de afwijking / verdraaiing minimaal is.

Zie afbeelding 2

In deze afbeelding zie je dus dat de zool van de club recht is gezet op de grond. Dit zorgt er dus wel voor dat de club een stuk meer rechtop komt te staan, maar de lie-angle ten opzichte van de grond blijft hetzelfde. Dit zorgt voor een minimale aanpassing in onze setup. Hierdoor kunnen we nog steeds goed draaien met het lichaam.

Deze zelfde gedachte gebruik ik als de bal boven mijn voeten ligt. De houding blijft hetzelfde als in een vlakke situatie, en de club komt weer vlak op de grond te staan. Hierdoor is de club eigenlijk te lang en daardoor pak ik de club weer vast waar ik hem vast moet houden.

Als ik namelijk de club op de normale lengte vast ga houden, dan kom je steeds rechter op te staan. Dit zorgt ervoor dat we meer om ons heen gaan slaan en dat het clubblad dus steeds meer sluit. Het resultaat een bal die erg naar links / hook (lage kant) gaat.

Door de club dus vast te pakken op de plek die de club aangeeft door hem recht te zetten op de grond, en de houding hetzelfde te houden, blijft het contact met de bal beter en gaat de bal rechter.

Met dezelfde filosofie gaan we naar de up- en downhill ballen kijken. De club staat hier al recht alleen het lichaam niet. Het doel is om het borstbeen weer haaks met de grond te zetten, net zoals bij een normale ligging. Het doel is dat we na de bal contact willen maken met de grond. Alleen om hier zekerder van te zijn leggen we de bal meer richting de bovenste voet. Hierdoor gaan we eerder contact maken met de bal om het contact met de bal te garanderen.

Het maakt dus niet uit of je up- of downhill staat. De bal gaat altijd meer naar de bovenste voet. Een juiste clubkeuze en een gedegen plan is dus essentieel in een schuine ligging. Het maakt niet dus niet uit welke kant de helling op gaat. Ga hier niet te makkelijk mee om een analyseer de situatie goed.

Zie hieronder nog een kleine samenvatting van elke situatie:

Bal in downhill ligging

 • Leg de bal meer bij de hoogste voet neer (in dit geval rechts)
 • Zet het borstbeen haaks met de grond (dit is ook zo als je rechts staat)
 • Volg de helling met de club en maak nog steeds een plag na de bal (dus meer naar beneden dan normaal)
 • Daardoor zal de bal lager gaan vliegen, maar wel meer gaan rollen.
 • Let hierop bij het kiezen van de club die je moet gaan gebruiken.

Bal in uphill ligging

 • Leg de bal meer bij de hoogste voet neer (in dit geval links)
 • Zet het borstbeen haaks met de grond (dit is ook zo als je rechts staat)
 • Volg de helling met de club en maak nog steeds een plag na de bal (dus meer naar boven als normaal)
 • Daardoor zal de bal hoger gaan vliegen en dus minder gaan rollen.
 • Let hierop bij het kiezen van de club die je moet gaan gebruiken.

Bal lager dan de voeten

 • Zet de zool van de club vlak op de grond neer
 • Hou de club wat langer vast (de bal ligt namelijk verder van de vandaan)
 • Maak een kortere swing zodat je beter in balans blijft staan.
 • Doordat je gewicht meer op de voorkant van de voeten staat, heb je de neiging om naar voren te vallen bij een volledige swing. Hierdoor kan de bal naar rechts gaan draaien. Door de de swing korter te maken hou je de balans en dan zal de bal wel rechtdoor blijven gaan.
 • Let vooral op de rust in de zwaai naar de bal toe. De club kan je hier snel mee naar voren trekken. Rust in deze beweging is dus belangrijk
 • Gebruik hier niet minder dan een ijzer 9 (dus geen sw bijvoorbeeld) de club komt steeds rechter op te staan, en zelfs zo rechtop dat je te dicht bij de bal moet gaan staan. Dan is een goed contact met de bal steeds moeilijker.

Bal hoger dan de voeten

 • Zet de zool van de club vlak op de grond neer
 • Hou de club wat korter vast (de bal ligt namelijk dichter bij je)
 • Maak een kortere swing zodat je beter in balans blijft staan.
 • Doordat je gewicht meer op de achterkant van de voeten staat heb je de neiging om naar achter te vallen bij een volledige swing. Hierdoor kan de bal naar links gaan draaien. Door de de swing korter te maken hou je de balans en dan zal de bal wel rechtdoor blijven gaan.
 • Let vooral op de rust in de zwaai naar achteren. De club kan je hier snel mee naar achteren trekken. Rust in deze beweging is dus belangrijk
 • Gebruik hier niet meer dan een ijzer 7. Als de club steeds langer wordt zal die ook steeds vlakker komen te staan, en zelfs zo vlak dat je de club dan niet goed meer vast kunt houden.

Reacties zijn welkom via bas@kraewinkel.nl

Meer berichten